คำถามที่พบได้บ่อย

ตอบทุกคำถามที่คุณอยากรู้เกี่ยวกับระบบหลังคาพลังงานแสงอาทิตย์

ประเทศไทยตั้งอยู่ในภูมิประเทศเขตร้อน จึงมีแหล่งพลังงานแสงอาทิตย์อย่างล้นเหลือ และเมื่อเทียบระดับรังสี (radiation level) กับประเทศอื่นๆ ประเทศไทยนับว่ามีศักยภาพมากกว่าประเทศอื่นในภูมิภาค และเป็นรองเพียงแค่สหรัฐอเมริกาและออสเตรเลียเท่านั้น ประเทศไทยจึงเป็นที่ตั้งที่น่าสนใจสำหรับการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์

มีใบอนุญาตทั้งหมด 4 ประเภทที่คุณจำเป็นต้องมีก่อนจะติดตั้งหลังคาพลังงานแสงอาทิตย์ เสริมสร้าง อินฟินิท มีประสบการณ์การขอใบอนุญาตเหล่านี้เป็นอย่างดีและสามารถช่วยเหลือคุณในการดำเนินการได้ ใบอนุญาตดังกล่าวได้แก่

  1. ใบอนุญาต อ.1 (ใบอนุญาตดัดแปลงอาคาร) จากองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)
  2. ใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม (พค.2) จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน (พพ.)
  3. ใบแจ้งยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน จากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
  4. หนังสือขออนุญาตเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) หรือการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)

การติดตั้งหลังคาพลังงานแสงอาทิตย์ใช้เวลาประมาณ 1-3 สัปดาห์และพร้อมใช้งานได้ทันที ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสมรรถภาพในการติดตั้ง

ระบบติดตั้งหลังคาพลังงานแสงอาทิตย์มีระยะประกันการใช้งาน 25 ปี อย่างไรก็ตาม มีการประเมินว่าระบบมีอายุการใช้งานจริงนานกว่านั้นมาก

ยกตัวอย่างเช่น ในการใช้งานจริง แผงรับพลังงานแสงอาทิตย์แบบ 33 เมกะวัตต์ (Arco Solar 16-2000) ใช้งานนานกว่าเสปคที่กำหนดไว้ โดยมีอายุการใช้งาน 30 ปีนับตั้งแต่วันที่ผลิต (อ้างอิง: Renewable Energy World)

ทุกวันนี้ ระบบพลังงานแสงอาทิตย์มีการพัฒนาไปมาก ส่งผลให้อุปกรณ์มีความแข็งแรงและใช้ได้นานยิ่งขึ้น

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) สนับสนุนการติดตั้งหลังคาพลังงานแสงอาทิตย์ในบางภาคอุตสาหกรรมโดยยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี เป็นสัดส่วนร้อยละ 50 ของเงินลงทุน และยกเว้นภาษีนำเข้าร้อยละ 10

สิทธิพิเศษนี้ช่วยให้คุณปรับลดระยะเวลาคืนทุนให้เหลือเพียง 5-6 ปี อย่างไรก็ตาม สิทธิพิเศษนี้มีจนถึงปลายปี 2560 เท่านั้น

ธนาคารพาณิชย์บางแห่งเสนอเงินลงทุนเพื่อติดตั้งหลังคาพลังงานแสงอาทิตย์โดยมีเงื่อนไขบางประการ เสริมสร้าง อินฟินิท สามารถช่วยดำเนินการและแนะนำเครือข่ายแหล่งเงินทุนที่เชื่อถือได้ เพื่อให้คุณไม่ต้องกังวลเรื่องเงินทุน

เทคโนโลยีการผลิตแบตเตอรีในประเทศไทยตอนนี้ทำให้คุณต้องเปลี่ยนแบตเตอรีใหม่ทุก 5 ปี ซึ่งคิดเป็นเงินลงทุนจำนวนมาก ขณะที่แบตเตอรีที่ผลิตจากต่างประเทศก็ยังถือว่ามีราคาสูง ดังนั้น การติดตั้งหลังคาพลังงานแสงอาทิตย์ที่ผลิตไฟฟ้าในระดับที่เหมาะสมกับการใช้งานในเวลากลางวันของคุณและไม่มีการผลิตไฟฟ้าส่วนเกิน จึงเป็นทางเลือกในการลงทุนที่เหมาะสมที่สุด

หากเกิดเหตุการณ์ไฟดับ ระบบหลังคาพลังงานไฟฟ้าจะปิดสวิตช์และหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติ เมื่อกริดไฟฟ้าใช้งานได้อีกครั้ง ระบบจะเปิดสวิตช์เองและเริ่มทำงานต่อ ความถี่ของกริดเป็นตัวแปรสำคัญให้ระบบไฟฟ้าใช้งานได้กับระบบพลังงานแสงอาทิตย์

กรณีที่มีแสงสว่างธรรมชาติไม่สม่ำเสมอ เช่น กรณีที่มีเมฆฝน ก็ยังคงมีแสงสว่างจากดวงอาทิตย์กระจายอยู่ ซึ่งสามารถนำมาใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ โดยระบบหลังคาพลังงานไฟฟ้าจะตรวจสอบปริมาณรังสีและแรงดันไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ

แผงโซลาร์เซลล์ Tier 1 (Tier 1 Solar Cell Panel) คือแผงโซลาร์เซลล์ที่ผลิตโดยบริษัทผลิตแผงโซลาร์เซลล์ที่อยู่ในระดับสูงสุด 2 เปอร์เซ็นต์ของผู้ผลิตทั้งหมด ซึ่งทำการผลิตแผงโซลาร์เซลล์มาไม่ต่ำกว่า 5 ปี

ผู้ผลิตแผงโซลาร์เซลล์ Tier 1 ลงทุนในการวิจัยและพัฒนาเป็นจำนวนมาก รวมทั้งใช้กระบวนการผลิตชั้นสูงด้วยหุ่นยนต์ โดยใช้ซิลิโคนเกรดดีที่สุด ส่งผลให้แผงโซลาร์เซลล์ที่ได้มีประสิทธิภาพและมีความคงทนสูงสุด

ระบบหลังคาพลังงานแสงอาทิตย์ประกอบด้วย 2 อุปกรณ์หลักได้แก่ แผงโซลาร์เซลล์ (Solar Cell panel) ซึ่งเป็นแผงทำด้วยซิลิโคน ใช้เพื่อเปลี่ยนแสงอาทิตย์ให้เป็นไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ขณะที่อินเวอร์เตอร์ (Inverter) เป็นอุปกรณ์ที่เปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ให้เป็นกระแสสลับ (AC) เพื่อใช้ในบ้านและโรงงาน

การตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานด้วยระบบออนไลน์และบริการดูแลรักษาฟรี 2 ปีของเราช่วยให้คุณมั่นใจได้ถึงการผลิตพลังงานไฟฟ้าว่าจะเป็นไปอย่างราบรื่น

ลูกค้าของเรายังสามารถมองเห็นภาพการผลิตและใช้พลังงานไฟฟ้าจากอุปกรณ์ตรวจสอบออนไลน์