รู้จักพลังงานแสงอาทิตย์

ดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่ใหญ่ที่สุดแหล่งหนึ่งในระบบสุริยะจักรวาล
พลังงานที่มาในรูปของแสงอาทิตย์สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้หลายรูปแบบ
โดยเทคโนโลยีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ ระบบ Solar Cell หรือที่รู้จักกันในชื่อระบบ
Photovoltaic (PV) ซึ่งเป็นที่นิยมทั่วโลก หลักการเบื้องต้นของเทคโนโลยีประเภทนี้คือ
เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ที่ตกกระทบบนแผงโซลาร์ให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้า
เทคโนโลยีนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับทั้งในภาคอุตสาหกรรมและภาคครัวเรือน
และมีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องในฐานะพลังงานหมุนเวียนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
และยั่งยืนกว่าการใช้พลังงานจากแหล่งพลังงานสิ้นเปลืองรูปแบบเดิม

home-solar-energy

ประเภทของแผงโซลาร์

แผงโซลาร์ที่นิยมใช้มากที่สุด คือ Crystalline Silicon
ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ

SolarPanel-Mono

Mono-crystalline Silicon

ผลิตจากซิลิคอนบริสุทธิ์
มีประสิทธิภาพสูงแต่มีราคาแพง

SolarPanel-Mono-02

Poly-crystalline Silicon

ผลิตจากซิลิคอนโดยเทคโนโลยีอีกชนิดหนึ่ง มีประสิทธิภาพไม่เทียบเท่า และราคาต่ำกว่า Mono-crystalline

รูปแบบการใช้งานแผงโซลาร์

ระบบ Photovoltaic (PV) สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับ:

  • เครื่องจักรและอุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม
  • ระบบแสงสว่างในโรงงาน ที่อยู่อาศัย ถนน พื้นที่ห่างไกล ฯลฯ
  • ยานยนต์ เช่น รถยนต์ รถโดยสาร เครื่องบิน รถไฟ รถไฟใต้ดิน
  • ปั๊มสูบน้ำ ใช้ในพื้นที่เกษตรกรรม

คุณค่าของหลังคาพลังงานแสงอาทิตย์ที่มากกว่า
การลดค่าไฟ

มอบอิสระในการใช้ไฟฟ้า

การผลิตไฟฟ้าใช้เองด้วยหลังคาพลังงานแสงอาทิตย์ทำให้คุณมีพลังงานใช้
อย่างต่อเนื่อง

ลดการใช้ไฟฟ้าช่วง Peak Time

หลังคาพลังงานแสงอาทิตย์ช่วยลดระดับการใช้ไฟฟ้าสูงสุด (Peak) ในตอนกลางวัน ช่วยให้คุณประหยัดค่าไฟฟ้าได้มาก

หายห่วงด้วยทีมงาน
ที่เชี่ยวชาญ

ด้วยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ การติดตั้งและดูแล หลังคาพลังงานแสงอาทิตย์จะเป็นเรื่องง่ายและหายห่วง

ลดภาระค่าไฟฟ้า

หลังคาพลังงานแสงอาทิตย์ช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สร้างภาพลักษณ์ที่ดี

หลังคาพลังงานแสงอาทิตย์ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อบริษัทของคุณ โดยเฉพาะในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม

เปลี่ยนแสงอาทิตย์เป็นพลังงาน
ไฟฟ้าด้วยหลังคาพลังงานแสงอาทิตย์

icon-05-solar-panel

แผงโซลาร์เซลล์ (Solar Cell Panels)

เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า

icon-05-inverter

อินเวอร์เตอร์ (Inverter)

แปลงไฟฟ้ากระแสตรง (DC) เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (AC)

icon-05-energy-meter

มาตรวัดพลังงาน (Energy Meter)

ติดตามการผลิตและการใช้พลังงานแสงอาทิตย์

icon-05-factory

โรงงาน

พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ถูกนำไปใช้ในโรงงานและสถานประกอบการ

icon-05-billing

บิลค่าไฟ

หลังคาพลังงานแสงอาทิตย์ช่วยลดค่าไฟฟ้า