• Cut energy cost with solar rooftop

    บริการเบ็ดเสร็จตั้งแต่การออกแบบจนถึงติดตั้ง
    เริ่มประหยัดวันนี้ด้วยหลากหลายแพ็กเกจราคาคุ้มค่า

  • Cut energy cost with solar rooftop

    บริการเบ็ดเสร็จตั้งแต่การออกแบบจนถึงติดตั้ง
    เริ่มประหยัดวันนี้ด้วยหลากหลายแพ็กเกจราคาคุ้มค่า

หลังคาพลังงานแสงอาทิตย์

มีประโยชน์มากกว่าที่คิด

icon_02_save-electricity-cost

ลดภาระค่าไฟที่สูงขึ้น

icon_02_self-electricity

มีอิสระในการใช้ไฟ

icon_02_decrease-electricity

ลดการใช้ไฟช่วง Peak Time

เริ่มประหยัดง่ายๆไม่ยุ่งยาก

icon_03_survey

สํารวจหน้างาน

เพื่อออกแบบ Solar Rooftop ที่เหมาะสมที่สุด

icon_03_plan-license

ออกแบบและขอใบอนุญาต

ตามหลักวิศวกรรมเพื่อให้ ความคุ้มค่ากับการลงทุน พร้อมดําเนินการ ด้านเอกสารครบวงจร

icon_03_setup

ติดตั้ง

ตามมาตรฐานระบบที่ออกแบบไว้เพื่อความปลอดภัยสูงสุด

icon_03_save-cost

ประหยัดอย่างต่อเนื่อง

เราใช้ระบบ Monitoring เพื่อสร้างความมั่นใจว่าระบบทํางาน อย่างมีประสิทธิภาพ

หลากหลาย Brands คุณภาพ ให้เลือกตามความต้องการ

อุปกรณ์ของเราได้รับการยอมรับในเรื่องคุณภาพจากผู้ใช้ทั่วโลกคุณจึงมั่นใจได้ในประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า และความสามารถในการประหยัดค่าไฟฟ้า


ลูกค้าของเรา

logo_do-home
mgc-farm
logo_jele